Bokning

Bokning

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSREGLER

Privatbokningar max 20 personer:
Bokningen ska vara betald inom 14 dagar från bokningstillfället.
Är bokningen inte betald inom utsatt datum avbokas den.

Avbokningsregler:
* Bokningen får ej ändras till annan dag.
* Namnändringar är OK .
* Om bokningen är betald, endast återbetalning mot läkarintyg.
* Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall betalning göras omgående

Grupper från 21 personer och uppåt:
Handpenning om 10% av bokningen ska vara betald inom 14 dagar från bokningstillfället.
Resterande betalning ska vara VL tillhanda senast 30 dagar innan avresa.
Är bokningen inte betald inom utsatt datum avbokas den.

Avbokningsregler:
* Bokningen får ej ändras till annan dag.
* Namnändringar är OK .
* Om bokningen är betald, endast återbetalning mot läkarintyg.
* Handpenning återbetalas ej
* Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall betalning göras omgående